Pandurang Vitthala is an android application devoted to pandharpur Vitthal, saint and abhang.

Information about Lord Vitthal, Pandharpur , Vitthal Abhang , Sant parampara (culture), Dnyaneshwari , Gatha , Haripath , Vitthal arati , sant prayers , Amrutanubhav , Changdev Pasashthi , Marathi songs , bhakti geete and many other literatureGet it on Google Play
Pandharpur vitthal android app

Home  ›  Pandurang Vitthal

Introduction


|| Jay Hari Vitthal ||
|| Shri Hari Vitthal ||

Pandurang Vitthal android app provides an information about pandharpur vitthal , Pandharpur , pandharpur Vitthal Abhang , Sant parampara (culture), Dnyaneshwari , Sant Tukaram Gatha , Haripath , Lord Vitthal arati , sant prayers , Sant Dnyaneshwar Amrutanubhav , Changdev Pasashthi , Marathi songs , bhakti geete and many other pandharpur vitthal literature..

Lord Vitthal is predominantly worshipped in Maharashtra, Goa, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and Tamilnadu. Lord Vitthal is considered as manifestation of pandharpur Vishnu or Lord Krishna. Vitthal is the focus of varkari faith of Maharashtra and haridas faith of Karnataka. The Varkari poet ( sant ) are known for their unique genre of devotional lyrics called as abhang. These abhang are short poetic lines written by many saints ( sant ). Abhang praises pandharpur vitthal also called as Vithoba or Pandurang and the world created by pandharpur vitthal.

Sant Mahanta Yetil ghari, |
Anande nachu valavanti ||

Pandurang Vitthal android app provides information, photos and literature of pandharpur vitthal and various sant . Some of these sants are,
sant Tukaram Maharaj ,
sant Dnyaneshwar Maharaj ,
sant Namdev Maharaj ,
sant Eknath Maharaj,
sant Chokhamela,
and sant Janabai

Many people want to be in touch with pandharpur vitthal , haripath , sant parampara and abhang but they cannot because of not having one common source of information .
Pandurang Vitthal android app provides single platform to enjoy many abhang at single place. It also contains Dnyaneshwari, Amrutanubhav, Pasaydan, Haripath and Changdev Pasashthi by Sant Dnyaneshwar. Pandurang Vitthal android app also provides Tukaram Gatha written by Sant Tukaram and many abhang written by Sant Tukaram, Sant Dnyaneshwar, Sant Namdev, Sant Eknath, Sant Chokhamela and Sant Janabai.
Pandurang Vitthal android app provides platform to enjoy daily devotional abhang in the morning and it will start your day with pandharpur Vitthal blessings.
This devotional abhang can be saved and shared with friends and family members with many sharing options like whatsapp, facebook etc.
These pandharpur vitthal abhang is the rich source of knowledge to live happy and satisfactory life.

Pandurang Vitthal android app will help you to find nearby pandharpur vitthal temples and other hindu temples with a single click and temples at certain locations which you would like to visit. Take blessings from pandharpur vitthal and other hindu god.


Pandurang Vitthal android app comes up with Dnyaneshwari adhyay in written form also it contains videos of all 18 adhyay of Dnyaneshwari in Marathi language. Along with written content, you can also enjoy pandharpur vitthal haripath , bhaktigeete in Marathi , pasaydan , other Marathi songs and other relevant videos.
There is a section in Pandurang Vitthal app dedicated to prayers ( arati ) of lord Vitthal, lord Ganesh, lord Shiv, lord Durga, lord Datta, Sant Dnyaneshwar, Sant Tukaram, Sant Namdev, Sant Eknath and bhajan.

Pandurang Vitthal android app provides list of devotional vitthal bhajan ,
1. Nako Devraya
2. Firatya chakavarati
3. Jay Jay Ramkrishna hari
4. Tuze roop chitti raho
5. Vithu mauli tu
6. Kanada raja pandharicha
7. Tuze roop chitti raho
8. Sundar te dhyan
9. Vrukshavalli amha soyare
10. Aga karunakara
11. Khel mandiyela valavanti ghai

Enjoy these pandharpur Vitthal bhajan from YouTube .

You can see lord vitthal abhang on your android wear ( watch ) as well,
see daily abhang on android wear (watch) and save it to phone from watch itself.


|| Jay Hari Vitthal ||
|| Shri Hari Vitthal ||


|| Vitthal || Vitthal || Vitthal ||।। जय हरी विठ्ठल ।।

।। विठ्ठल ।। विठ्ठल ।। विठ्ठल ।।

पांडुरंग विठ्ठल अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन हे विठ्ठलाशी संबंधित विविध विषयाबद्दल माहिती देणारे एक उत्तम ऍप्लिकेशन आहे. यामध्ये पंढरपूर, विठ्ठल, अभंग, संत परंपरा, ज्ञानेश्वरी (भावार्थ दीपिका) , गाथा, हरिपाठ, विठ्ठल आरती, संतांच्या आरत्या, अमृतानुभव, चांगदेव पासष्ठी, भक्तीगीते आणि इतर अनेक साहित्याबद्दल माहिती उपलब्ध आहे.
विठ्ठल उर्फ विठोबा, पांडुरंग हा विष्णुचा (कृष्णाचा) अवतार आहे. विठ्ठलाची (विठोबा, पांडुरंग ) मुख्यतः महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यात पूजा केली जाते. महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय आणि कर्नाटकातील हरिदास संप्रदाय हे विठ्ठलाची पूजा मनोभावे करतात. या संप्रदायामध्ये कित्येक संत होऊन गेलेत ज्यांनी विठ्ठलाची मनोभावे पूजा केली आणि त्यावर अनेक अभंगाची रचना केली.

आधी रचली पांढरी मग वैकुंठ नागरी ।
जेव्हा नव्हते चराचर तेव्हा होते पंढरपूर ।।
अशा शब्दात संत नामदेवांनी पंढरपूरचा गोडवा गायला आहे.

पांडुरंग विठ्ठल अँड्रॉइड अँप मध्ये वेगवेगळ्या संताबद्दलची माहिती, त्यांचे फोटो, अभंगरचना यांचा समावेश केलेला आहे.
संत नामदेव महाराज,
संत तुकाराम महाराज,
संत ज्ञानेश्वर महाराज,
संत एकनाथ महाराज,
संत चोखामेळा महाराज,
संत जनाबाई
या संतांच्या बद्दलची माहिती पांडुरंग विठ्ठल ऍप मध्ये आहे.

अनेक लोकांना महाराष्ट्रातल्या या संस्कृतीबद्दल जाणून घ्यायचे असते आणि विविध अभंगाचा आस्वाद घ्यायचा असतो पण हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्याने तसेच ही माहिती इतरत्र विखुरलेली असल्यामुळे थोडे कठीण जाते.
पांडुरंग विठ्ठल अँड्रॉइड ऍप ही सर्व माहिती एकत्र एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यास मदत करते. यामध्ये पंढरपूर, पांडुरंग म्हणजेच विठ्ठल मंदिर, विठ्ठलाविषयी माहिती, विठ्ठल अभंग, विठ्ठल फोटो, संत नामदेव अभंग, त्यांची माहिती, संत ज्ञानेश्वर हरिपाठ , अमृतानुभव , चांदेव पासष्ठी, संत ज्ञानेश्वरांनी परमेश्वराकडे मागितलेला प्रसाद म्हणजेच पसायदान, संत तुकाराम माहिती, तुकाराम गाथा, संत तुकारामांचे अभंग, संत एकनाथांचे अभंग आणि इतर अनेक संतांचे अभंग एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेले आहेत.

पांडुरंग विठ्ठल ऍप मध्ये दररोज एक अभंग पाठवला जात असतो, दिवसाची सुरुवात छान आणि ज्ञानवर्धक अशा अभंगाने होण्यापलीकडे असे सुख कोणते.
हा अभंग ऍप मधेच साठवून ठेवता येतो आणि नंतर मित्र मंडळी आणि नातलगांसोबत शेअर ही करता येतो.

पांडुरंग विठ्ठल अँड्रॉइड ऍप मध्ये असलेल्या गुगल मॅप च्या मदतीने आपल्या आजुबाजूला असलेली विठ्ठलाची मंदिरे आणि इतर अनेक हिंदूंची मंदिरे ऍप मधूनच शोधता येतात .
पांडुरंग विठ्ठल ऍप मध्ये ज्ञानेश्वरी लिखीत स्वरूपात उपलब्ध आहे त्याचसोबत ज्ञानेश्वरीच्या मराठी अनुवादाचा विडिओ देखील आहे. मराठी ज्ञानेश्वरीचे सर्व १८ अध्याय आपणास एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. त्याचसोबत पसायदान, हरिपाठ आणि विठ्ठलाच्या भक्तिगीतांच्या विडिओ चा समावेश देखील केलेला आहे.

पांडुरंग विठ्ठल ऍप मध्ये आरती चे विशेष असे दालन असून यामध्ये आपणास विठ्ठलाची आरती, गणपतीची आरती, शंकराची आरती, देवीची आरती, दत्ताची आरती तसेच संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव आणि संत एकनाथांच्या आरतीचा समावेश केलेला आहे. तसेच "घालीन लोटांगण" या भजनाचा समावेश देखील केलेला आहे.

पांडुरंग विठ्ठल अँड्रॉइड ऍप मध्ये पुढील भजनाचे आणि भक्तिगीतांचे व्हिडिओ आहेत,
१. नको देवराया ....
२. फिरत्या चाकावरती .....
३. जय जय राम कृष्ण हरी ....
४. तुझे रूप चित्ती राहो ....
५. विठु माउली तु ....
६. कानडा राजा पंढरीचा ....
७. सुंदरते ध्यान ....
८. वृक्ष वल्ली आम्हा सोयरे ....
९. अगा करुणाकरा ....
१०. खेळ मांडियेला ....
या आणि यासारख्या इतर अनेक भक्ती गीतांचा समावेश केलेला आहे.

।। जय हरी विठ्ठल ।।

।। विठ्ठल ।। विठ्ठल ।। विठ्ठल ।।


https://www.polstech.com/pandurang-vitthala


We new friends!